Lobbio

v občanském zájmu

Lobbing za dobré a demokratické vládnutí

Propagujeme, ochraňujeme a prosazujeme demokratické vládnutí na principech transparentnosti, právního státu, lidských práv a boje proti korupci. Pracujeme ve veřejném zájmu v České republice a v Evropské unii.

Expertní základ konkrétní výsledky

Ve spolupráci s partnery ovlivňujeme věci veřejné a pomáháme tvořit veřejné politiky.

  • Facilitujeme odbornou shodu
  • Připravujeme projekty systémové změny
  • Informujeme veřejnost
  • Komunikujeme s politiky
  • Podporujeme mezinárodní spolupráci
  • Budujeme vlastní výzkumné kapacity

S mnoha lety zkušeností v lobbingu jsme v závěru roku 2023 založili spolek, který umožní posílit české občanské lobbistické iniciativy. Věnujeme se tématům médií, vzdělávání a digitálních práv a do budoucna tento záběr budeme rozšiřovat.

Obraťte se na nás

Společenské téma, které Vás pálí, potřebuje systémovou změnu a zaslouží si lobbistický zásah? Ozvěte se.